OEM / ODM सेवा गोल्फ प्रमुखहरूका लागि, गल्फ क्लबहरू गल्फ प्याकेज सेट
गल्फ हाइब्रिड र कस्टम हाइब्रिड गल्फ क्लब क्लब क्लब सेटहरू, स्थिर प्रदर्शन, स्थिर प्रदर्शन, राम्रो डिजाइन, र ठूलो व्यावहारिकता छ। राम्रो सामग्री, उन्नत उत्पादन टेक्नोलोजी गोल्फ हाइब्रिडको उत्पादनमा प्रयोग गरीन्छ। जेबदेलले उच्च उत्पादन दक्षता र कडा उत्पादन क्षमता रहेको छ। हामी OEME / ODM सेवाहरू थोक थोक गल्फ एक्सब्रिडहरूको प्रदान गर्न सक्दछौं।